Friese monumenten krijgen subsidie voor opknapbeurt

14-12-2021 LEMMER – Goed nieuws voor eigenaren van drieëndertig Friese monumenten. Zij kunnen aan de slag met plannen voor onderhoud of restauratie. Vijf van de monumenten ontvangen subsidie zodat zij een architect of aannemer kunnen inhuren om hun plannen technisch verder uit te werken. De overige kunnen aan de slag met de uitvoering van restauratie en onderhoud. In totaal wordt 1,5 miljoen euro verstrekt aan de monumenten.

De provinciale subsidie is bedoeld voor Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Dit jaar stelde de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed éénmalig ook de subsidieregeling voor klinkend erfgoed, zoals orgels en klokken, open. Dat leidde tot verschillende gecombineerde aanvragen. Met de subsidie voor klinkend erfgoed kan het grootste deel van restauratie van deze relatief kostbare instrumenten worden gefinancierd.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de restauraties. Hij noemt erfgoed zeer belangrijk als het gaat om leefbaarheid. Fokkinga: “As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje, it Ferhaal fan Fryslân. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber.” 

Orgels, klokken en uurwerken
Eén van de aanvragen gaat over het zeer bijzondere uurwerk van de kerk van Deinum. Dit is een smeedijzeren torenuurwerk uit 1589 van uurwerkmaker Pieter Andries. Daarvan zijn in Fryslân nog drie over. Andries onderscheidde zich van zijn tijdgenoten omdat hij vond dat zijn uurwerken niet alleen functioneel, maar ook sierlijk moesten zijn. Na de restauratie kan het uurwerk weer in gebruik genomen worden. Ook het torenuurwerk van Wânswert en de orgels van Damwâld, de Hommerts en Leeuwarden worden onder handen genomen.

Molen Burdaard
Molen ‘De Zwaluw’ uit Burdaard krijgt dankzij de subsidie nieuwe wieken. Deze koren-, pel- en houtzaagmolen heeft een beroepsmolenaar en is nog altijd volop in bedrijf.

Meer informatie over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân

Overzicht verleningen subsidieregeling monumenten Fryslân 2021
Restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

 ObjectPlaatsSubsidie
1OrgelDamwald€            29.271
2OrgelLeeuwarden€            43.860
3KerkMinnertsga€          101.534
4OrgelHommerts€            14.119
5KoetshuisDronryp€            19.175
6KerktorenWanswert€            54.900
7KlokkenstoelFochteloo€            29.555
8TorenuurwerkWanswert€            27.286
9BoerderijPiaam€            47.357
10GemaalBeetsterzwaag€          136.461
11TorenuurwerkDeinum€            24.911
12LuidklokkenMarsum€            16.201
13Groen monumentMarsum€          157.443
14Bestuurs-, rechts-, overheidsgebouwLeeuwarden€            58.526
15MolenBurdaard€          101.473
16MolenMenaldum€            41.933
17MolenMenaldum€            40.576
18MolenLollum€          107.890
   €       1.052.471

Restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang

 ObjectPlaatsSubsidie
1MolenSint Johannesga€           80.000
2MolenJislum€           68.868
3MolenFerwert€           59.981
4KerkJorwert€         127.803
   €         336.652

Restauratie gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en restauratie bij herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden

 ObjectPlaatsSubsidie
1BoerderijLeeuwarden24.999
2KerkBakhuizen24.999
3SchoolOentsjerk24.999
   74.997

Plankosten

 PlaatsSubsidie
1Oudega€ 5.000
2Heeg€ 5.000
3Ryptsjerk€ 5.000
4Goutum€ 5.000
5Goutum€ 5.000
  € 25.000

Onderhoud molens

 ObjectPlaatsSubsidie
1MolenNijetrijne€              9.000
2MolenGoutum€              3.036
3MolenGrou€              6.220
   €            18.256