Budget van 228 miljoen bij nieuwe openstelling van opkoopregeling

30-11-2021 LEMMER – De provincies hebben door het verhogen van het subsidieplafond nog 228 miljoen euro beschikbaar in de nieuwe openstelling van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. De regeling is bedoeld voor het vrijwillig opkopen van bedrijven die veel druk leggen op natuurgebieden. De nieuwe opkoopregeling gaat naar verwachting in januari 2022 open.

Een harde voorwaarde is dat het bedrijf binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied moet liggen. Dat geldt voor zeker 80% van de veehouderijbedrijven. Daarnaast moet het bedrijf een uitstoot van minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar, op het nabijgelegen Natura 2000-gebied hebben.

In tegenstelling tot de eerste openstelling komen nu ook melkgeitenbedrijven en vleeskalverenbedrijven in aanmerking voor deelname. Bedrijven met productierechten, zoals melkvee, varkens- en pluimveebedrijven moeten wel 80% van de  productierechten direct beschikbaar hebben voor opkoop.

Bedrijven die meedoen aan de regeling moeten hun bedrijfsgebouwen laten slopen en mogen niet elders weer een veehouderij starten of gaan deelnemen in een veehouderij. Ook moet de bestemming van de locatie waar zij wonen zo veranderd worden dat er geen vee meer gehouden kan worden.

Bedrijven die meedoen aan de regeling ontvangen geld voor:

  • De stallen en de kosten voor het slopen hiervan.
  • Bedrijfsmiddelen zoals trekkers en andere werktuigen.
  • De productierechten.
  • De grond.
  • Proceskosten zoals kosten voor adviseurs, taxateurs en notarissen.

De waarde van het bedrijf, inclusief grond en productierechten, wordt vastgesteld op basis van taxatie. Het landelijk beschikbare budget is 228 miljoen. Dit bestaat uit de eerder toegezegde 95 miljoen euro aangevuld met het resterende budget van 133 miljoen vanuit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.