Burgerparticipatie avonden Fryske IJsselmeerkust

05-01-2021 LEMMER – Voor de komende 30 jaar zijn, mede op basis van inbreng uit de mienskip, wensen en ambities geformuleerd voor de Fryske IJsselmeerkust. Deze ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en de mienskip tot stand gekomen. Op basis hiervan is een Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050 geschreven. 

Het ambitiedocument vind je op de website van Provinsje Fryslân(externe website)

Je bent van harte welkom!
2050 lijkt nog ver weg, toch komt de uitvoering dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier wordt al gewerkt. Daarnaast starten in 2022 enkele maatregelen, zoals vanuit het project Versterken Fryske IJsselmeerkust. Maar ook andere projecten zijn in voorbereiding. Hierover hoor je alles tijdens de bijeenkomst burgerparticipatie. Je bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Meer informatie en aanmelden
Vanwege de lockdown is het op dit moment niet zeker of de bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden. De bijeenkomsten worden daarom digitaal gehouden. Je kunt je aanmelden voor één van de vier bijeenkomsten, die iedere keer start om 19.30 en eindigt om 22.00 uur:

  • Stavoren en omgeving op 25 januari
  • Makkum en omgeving op 27 januari
  • Workum en omgeving op 2 februari
  • Lemmer en omgeving op 3 februari

Aanmelden kan via de website van Provinsje Fryslân(externe website), hier vind je ook meer informatie.