FAO wijst op invloed op landbouw op verspreiding van microplastics

05-01-2022 LEMMER – De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO wijst op de rol van de landbouw in vervuiling met plastics. Wereldwijd wordt in de landbouw elk jaar 12,5 miljoen ton plastic producten gebruikt. Nog eens 37,3 miljoen ton wordt gebruikt in voedselverpakkingen. De verwachting is dat de vraag naar plastic in de landbouw verder zal toenemen.

Experts uit de industrie voorzien dat de wereldwijde vraag naar kas-, mulch- en kuilfolies de komende jaren verder toenemen, van 6,1 miljoen ton in 2018 tot 9,5 miljoen ton in 2030. Dergelijke trends maken het volgens de FAO belangrijk om de kosten en baten van het gebruik van plastic beter tegen elkaar af te wegen. Er zijn zorgen over microplastics, die de menselijke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.

In de landbouw wordt vaak folie gebruikt om de bodem te bedekken om de groei van onkruid, de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en irrigatie te verminderen. In veel landen wordt met plastic tunnels en foliekassen gewerkt. Maar plastics worden bijvoorbeeld ook toegepast als coating op meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden.

Plastic verpakkingen maken producten langer houdbaar en helpen verspilling van voedsel te voorkomen. In die zin wordt ook  de uitstoot van broeikasgassen lager. Als verpakkingen echter niet gerecycled kunnen worden vormen ze echter een zware belasting voor het milieu. De diversiteit aan polymeren en additieven die in kunststoffen worden gemengd, maakt het sorteren en recyclen ervan lastig.

Eenmaal in de natuurlijke omgeving kunnen kunststoffen op verschillende manieren schade aanrichten. Landbouwbodems bevatten waarschijnlijk nog veel grotere hoeveelheden microplastics dan oceanen. Er is duidelijk behoefte aan verder onderzoek op dit gebied.

Kunststof producten waarvan is vastgesteld dat ze een hoog potentieel voor milieuschade hebben zijn onder meer niet-biologisch afbreekbare, met polymeer beklede meststoffen en mulchfolies. De FAO pleit ook voor een uitgebreide vrijwillige gedragscode voor alle aspecten rond het gebruik van kunststoffen binnen de voedselketen en roept daarnaast op tot meer onderzoek, met name naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics.