Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koning Brok: “Heb oog voor elkaar.”

05-01-2022 LEMMER – Commissaris van de Koning Brok roept in zijn nieuwjaarstoespraak op om verbinding te maken en elkaar de ruimte te geven. In deze complexe tijd van corona lopen de spanningen in de maatschappij op en is het zaak om oog te houden voor elkaar.

Verder steekt de commissaris de zorgsector een hart onder de riem en houdt een pleidooi voor de cultuursector die zwaar getroffen is door de lock-downs; “Juist in deze tijd hebben we behoefte aan verbeelding en verwondering.”  

Brok is positief gestemd over het nieuwe jaar. De ‘mienskip’ toont veerkracht. Ook gaat hij in op de opvang van vluchtelingen in Fryslân. Opvang nei aard en skaal past in Fryslân.

Het recent gepresenteerde coalitiekkoord biedt volgens de commissaris perspektief voor Fryslân op het gebied van klimaat, energie, veenweide en stikstof. Wel moet gewaakt worden voor extra regeldruk en beperkingen voor de landbouw; “Er moet ruimte blijven om boer te zijn en te blijven.”

De provincie gaat aan de slag met de uitwerking van de Lelylijn en Regiodeals met als doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie een impuls te geven.

De commissaris sluit af met Titus Brandsma, die dit jaar hoogstwaarschijnlijk heilig zal worden verklaard in Rome; “Titus was ervan overtuigd dat liefde alles kan overwinnen.”