Campagne om Friezen weer naar Friesland te krijgen

15-09-2021 LEMMER – Een nieuwe campagne met de naam ‘Wolkom thús’ moet Friezen die buiten de Provincie wonen en werken terug laten keren. De campagne zal worden uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en bedrijven. Niet het salaris zal worden ingezet als overredingsmiddel maar juist het ‘mooie wonen’ en de (leef)omgeving. De Provincie is zich ervan bewust dat er een woning tekort is in Friesland en dat er dus meer woningen bij zullen moeten komen.

Bedrijven kampen op dit moment met vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Het gaat dan met name om werk op mbo- en hbo-niveau. Bedrijven zijn ook bereid om hierop te investeren. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen die vertrokken zijn wel terug willen keren naar de Provincie echter wel op voorwaarde dat er voldoende werk mogelijkheden zijn. Op die mensen zal de campagne zich dan ook in 1e instantie gaan richten.