Keuzes van overheid in gezondheidszorg noodzakelijk

15-09-2021 LEMMER – Nederlanders gebruiken steeds meer en duurdere zorg. Als dat zo doorgaat, kost dat de burger over veertig jaar bijna drie keer zo veel als nu. En dan moet één op de drie mensen in de zorg werken, vergeleken met één op de zeven nu. Er zijn er forse personeelstekorten in de zorg. En hoewel grote delen van onze zorg goed functioneren, staan in sommige sectoren de kwaliteit en toegankelijkheid onder druk. Dat leidt tot onrust. Kortom, de financiële, personele en maatschappelijke grenzen komen in zicht.

De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert om op een andere manier zorgbeleid te maken, en om zich actiever op te stellen. Grenzen aan financiële middelen, mensen en maatschappelijk draagvlak maken dit onvermijdelijk.

Om hier aan te voldoen zijn er inhoudelijke keuzes nodig. De politiek moet dus prioriteiten stellen. Alleen efficiënter werken volstaat niet meer. Dat recept is uitgewerkt, schrijft de Raad in zijn rapport. De keuzes moeten gericht zijn op verbetering van de (gezonde) levensverwachting, op versterking van kwaliteit en toegankelijkheid en op de balans tussen mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak.

De Raad komt met een aantal aanbevelingen voor politiek, zorgveld en samenleving die geen uitstel dulden. Zo moeten mensen worden voorbereid op toenemende schaarste in de zorg en de noodzaak van keuzes. Verder moet de politiek weer greep op de zorguitgaven krijgen. De politiek is ook aan zet om preventie vanuit alle departementen een vooraanstaande rol te laten spelen. Dat kan zorg voorkomen en draagt bij aan verbetering van (gezonde) levensverwachting. Bij de inzet op preventie mag een verplichtende aanpak gericht op brede gezondheid niet uit de weg worden gegaan.