Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan!

04-10-2021 LEMMER – Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u toestemming aanvragen bij de gemeente voor een locatie. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid. In dit draaiboek beschrijft u op welke manier er tijdens het carbidschieten met de (geldende) coronamaatregelen rekening wordt gehouden. U kunt de locatie tot 1 november digitaal bij ons aanvragen.

Aanvragen locatie kan tot 1 november!

Het aanvragen van de locatie kan tot 1 november 2021 via www.defryskemarren.nl/carbidschieten.  Vervolgens wordt de beoogde locatie beoordeeld. Aanvragen die later ontvangen worden neemt de gemeente niet meer in behandeling. Vraag uw locatie dus tijdig aan.

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente.
U heeft daarmee niet automatisch toestemming. Onze beoordeling ontvangt u voor kerst.

Waar moet u rekening mee houden?
Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich onder andere aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  • het toevoegen van een volledig ingevuld coronadraaiboek is dit jaar verplicht;
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • van de locatie wordt een plattegrond en foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing;
  • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten.

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50.

Voorwaarden carbidschieten
In 2019 heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld. Alle regels leest u terug in de nadere voorschriften carbid schieten.

Belangrijkste voorschriften in verband met corona
Vooralsnog hoeft u op dit moment geen coronadraaiboek in te leveren. Het schieten van carbid kan onder de nu geldende (corona)regels plaatsvinden. Mochten de (corona)regels toch weer worden aangescherpt, dan kan dit betekenen dat we nadere voorwaarden opleggen, of dat de toestemming wordt ingetrokken.

Heeft u vragen?
Neem contact op via telefoonnummer 14 05 14. Met praktische vragen over bijvoorbeeld een locatie kunt u terecht bij een medewerker van toezicht. Heeft u vragen over het doen van een aanvraag, vraagt u dan naar een medewerker van omgeving.