‘CDA steekt mes in de rug van de boeren’

06-07-2021 JOURE – Boeren zijn niet blij met de steun die uitgesproken wordt van de Provincie Fryslân voor het laten verdwijnen van boerenbedrijven met het oog op de stikstof. Het CDA is van huis uit altijd de partij geweest voor de boeren en kon altijd rekenen op een brede steun vanuit het platte land. Nu het CDA voor de plannen zijn om boerenbedrijven te laten sluiten in verband met de stikstof regeling kan dat wel eens anders gaan worden.

Volgens de plannen van het PBL zou een groot deel van de boeren moeten verdwijnen ook al hebben ze net geïnvesteerd in een emissiearme open veehouderij. Dat zou slechts een ‘uitstel van executie’ zijn. Er zou volgens de Europese richtlijnen geïnvesteerd moeten worden in natuurkwaliteit. In de eerste instantie moet er op korte termijn de boeren wijken in gebieden waar de overschrijding van stikstof het hoogst is en de natuurkwaliteit nu achteruitgaat.

Vanuit Europa moet wetenschappelijk kunnen worden aangetoond dat er alles is aan gedaan om de de verslechtering van de natuur te voorkomen. Alles zal moeten worden gemonitord en worden beoordeeld. Indien de maatregelen niet voldoende zijn zullen er ook op andere plaatsen agrarische bedrijven ter compensatie worden gesloten. Het CDA Friesland heeft aangegeven zich in de plannen te kunnen vinden. Verschillende agrariërs hebben al aangegeven met het CDA om tafel te willen over hun uitgesproken steun voor de plannen.