College De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om azc Balk in te zetten voor noodopvang

01-10-2021 LEMMER – Door de grote instroom van vluchtelingen kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen goede huisvesting meer bieden aan asielzoekers en is op dit moment genoodzaakt om vluchtelingen op te vangen in evenementenhallen. Het Rijk doet daarom een noodoproep aan alle provincies en gemeenten om locaties voor noodopvang beschikbaar te stellen. Het COA heeft gemeente De Fryske Marren verzocht het azc in Balk langer open te houden. Het azc in Balk zou op 1 oktober officieel haar deuren sluiten. Door de actuele ontwikkelingen en het dringende beroep van het Rijk en het COA heeft het college besloten de sluiting van het azc te heroverwegen en de gemeenteraad voor te stellen om azc Balk in te zetten voor noodopvang voor de duur van 2 jaar.

Hoge nood aan opvanglocaties
Er is dringend behoefte aan opvangplekken omdat er meer mensen asiel aanvragen dan verwacht en omdat statushouders langer op locatie verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan en zijn er door de versoepeling van de coronamaatregelen extra veel gezinsherenigingen. De opvanglocaties in Nederland zijn overvol en het COA is genoodzaakt om noodopvanglocaties in te richten in evenementenhallen.

Maatschappelijke plicht
Het college is van mening dat de opvang in evenementenhallen een zeer schrijnende situatie is en ziet het als haar maatschappelijke plicht om opvang te bieden aan mensen in nood. Om in deze tijd een volledig ingericht en operationeel asielzoekerscentrum te sluiten is onwenselijk. Het college heeft daarom besloten de gemeenteraad voor te stellen de openstelling van het huidige azc in Balk te verlengen en in te zetten als noodopvang voor vluchtelingen voor de duur van twee jaar ingaande vanaf 1 oktober 2021.

Heroverwegen eerder genomen besluit
Op 23 juni 2021 besloot de gemeenteraad om niet in te stemmen met een verlenging van de openstelling van het azc in Balk. Uit een gehouden draagvlakonderzoek bleek dat er geen overtuigend draagvlak was voor een verlenging. Onder meer het draagvlakonderzoek in combinatie met de toen nog lopende rechtszaak tegen de tijdelijke vergunning van het azc hebben tot dit besluit geleid. De actuele ontwikkelingen en het dringende verzoek van het Rijk en het COA maken een hernieuwde afweging van dit besluit noodzakelijk. Door de locatie in Balk langer open te houden, kan een humane noodopvang voor vluchtelingen worden geboden.

In gesprek met de gemeente en het COA
Gemeente De Fryske Marren wil omwonenden van het azc en andere belanghebbenden graag de mogelijkheid geven om met de gemeente en het COA in gesprek te gaan en vragen te stellen. Daarvoor is gelegenheid op donderdag 7 oktober, tussen 19.00 en 20.30 uur in De Treemter in Balk. Er is geen vast programma en belangstellenden mogen komen op een tijdstip dat hen het beste schikt (vrije inloop).

Vervolgproces
De raad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 27 oktober. Voorafgaand aan deze vergadering vindt op 11 oktober een Petear plaats. Het COA mag de locatie in Balk in de overgangsperiode blijven gebruiken, totdat de raad over het verzoek heeft besloten.