College legt gemeenteraad definitief beleidskader Sinnefjilden voor

12-11-2020 LEMMER – Om zonnevelden goed in te passen in onze gemeente, hebben we voor initiatiefnemers regels en voorwaarden opgenomen in het beleidskader Sinnefjilden. Eerder dit jaar legden we het beleidskader ter inzage en kon u reageren. Deze reacties zijn nu verwerkt en het definitieve beleidskader wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zon op dak niet voldoende
Het college ziet onverminderd het belang van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden. Ongeveer 20% van alle benodigde energie voor huishoudens en ondernemers is op die manier op te wekken. Voor de overige opgave moet gebruik gemaakt worden van andere bronnen, waarvan op dit moment windenergie en zonneparken het meest aangewezen zijn. 

Hoofdlijnen van het beleidskader
In het beleidskader staan afspraken over hoe omwonenden invloed kunnen hebben op het realiseren van een plan voor de aanleg van een zonneveld, en hoe ze hier in mee kunnen doen, bijvoorbeeld financieel. Daarnaast wordt beschreven hoe een zonneveld moet passen in zijn omgeving, maar ook dat er rekening gehouden moet worden met het transport van stroom door het stroomnet van Liander. Tot slot moeten parken na afloop van de vergunningsperiode van 30 jaar weer opgeruimd worden.

Vaststelling
Op het concept beleidskader zijn diverse reacties binnengekomen van 12 inwoners en instanties. Die reacties zijn overwegend positief en meedenkend. Het college heeft het beleidskader op enkele punten aangepast, genuanceerd of verduidelijkt en legt het nu opnieuw voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het stuk nu definitief vaststellen. Het zal daarbij eerst in een Petear worden behandeld waarbij belanghebbenden over het beleidskader in gesprek kunnen met de raad. Daarna volgt het Debat en Beslút voor behandeling en besluitvorming.

Geen nieuwe zonneparken voordat beleid is vastgesteld
De gemeenteraad heeft aangegeven alle nieuwe aanvragen voor zonneparken te willen toetsen aan het nieuwe beleidskader. Alle lopende aanvragen van zonneparken zijn door het college tot nu toe dan ook aangehouden. Na definitieve vaststelling van het nieuwe beleidskader worden die aanvragen verder behandeld.