Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid IJsselmeergebied

12-11-2020 LEMMER – Verenigingen moeten gecompenseerd worden voor het lage waterpijl in het IJsselmeergebied. Zij moeten vaargeulen en havens uitdiepen vanwege het vroegere lage waterpeil. De Watersportbond heeft het nu voor elkaar gekregen dat er 12,1 miljoen euro vanuit ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar is gesteld om dit te bewerkstelligen.

Het probleem is ontstaan in 2018. Het lagere winterpeil ging pas in op 1 oktober. Omdat dit nu naar voren is gehaald kunnen sommige havens of vaargeulen niet worden bereikt. Het geld wordt in twee fases beschikbaar gesteld. In eerste instantie is er een bedrag van 7 miljoen beschikbaar gesteld. Later zal de resterende 5,1 miljoen worden ingezet.

Gedupeerde verenigingen met een eigen haven en aanloop geul kunnen een beroep doen op deze “tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid IJsselmeergebied”. Dit kan via de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland. Voorwaarde voor de eerste fase is dat baggerwerkzaamheden voor september 2025 uitgevoerd worden.