College van B&W: Met een beetje extra inzet maken we van afval een grondstof

25-11-2021 LEMMER – Het College van B&W wil vanaf 2022 nog meer in zetten op het scheiden en recyclen van huisvuil. De milieuterreinen zijn langer open, de gft-container wordt vaker geleegd en de grijze container wordt voortaan elke drie weken geleegd in plaats van tweewekelijks. Dat zijn de opvallendste punten uit het nieuwe grondstofbeleid van gemeente De Fryske Marren. Deze en andere maatregelen moeten leiden tot minder restafval (of minder grondstoffen) in de verbrandingsoven. Het college van b en w legt in december het nieuwe grondstofbeleid voor aan de gemeenteraad. 

Beter scheiden
Uit metingen blijkt dat meer dan de helft van het restafval van de 23.000 huishoudens in onze gemeente nog prima gebruikt kan worden als grondstof voor recycling. Daarom wil de gemeente afval scheiden makkelijker maken voor de inwoners zodat de grijze container vooral wordt gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier afgevoerd kan worden. 

Grijze container voortaan driewekelijks legen
De gemiddelde inwoner van onze gemeente gooit jaarlijks nog 132 kilo restafval weg. Tegelijkertijd heeft het Rijk als doelstelling om na 2025 naar 30 kilo per inwoner van Nederland te gaan. Het college ziet dat dit geen realistische opgave is en wil daarom inzetten op maximaal 60 kilogram per inwoner. Met ongeveer 52 procent aan herbruikbare grondstoffen in het restafval, lijkt dat een realistische doelstelling. 

Wethouder Irona Groeneveld: “We willen onze inwoners wat meer prikkelen om beter te scheiden. Eerder introduceerden we een kleinere grijze container met een lager tarief, dat werkte goed. De volgende stap is om die container minder vaak te legen. Daarmee stimuleren we onze inwoners om kritisch te kijken naar wat in de grijze container belandt en wat beter op zijn plek is in bijvoorbeeld de papiercontainer, de gft-container, een textielbak of op het milieuterrein.”

Door vaker GFT in te zamelen, met name in de groeiseizoenen, kunnen inwoners makkelijker van hun groenafval af. Ook gaan we bij appartementencomplexen gft-containers plaatsen.  

Milieuterreinen langer open
Om het voor de inwoners makkelijker te maken om afval kwijt te raken, worden de openingstijden van de milieuterreinen structureel flink verruimd. Sinds corona zijn de milieuterreinen al ruimer geopend. Deze tijden worden nu nog meer uitgebreid, vooral op de zaterdag. De terreinen in Joure en Lemmer zijn daarmee vijf dagen in de week open. Het nu in aanbouw zijnde kleinere milieuterrein in Balk is en blijft drie dagen in de week geopend.

Geluisterd naar inwoners
Wethouder Irona Groeneveld: “onze inwoners waren erg enthousiast om mee te denken over dit onderwerp en kwamen met goede ideeën voor het nieuwe beleid en de uitvoering. Via het inwonerspanel en vervolgens gespreksavonden is door honderden inwoners inbreng gegeven voor het beleid.” 

Voorstel aan de gemeenteraad
Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college van b en w tijdens het Petear op 6 december waarbij inwoners in kunnen spreken. Daarna debatteert de raad en neemt het een besluit op 15 december. Het college wil de nieuwe inzameldata en extra openingstijden in laten gaan vanaf april 2022.

Het is nu al bekend dat een aantal partijen het niet eens zijn met deze verandering en de verwachting is dat er door diverse partijen ook daadwerkelijk protest zal worden gemaakt op de plannen.