Coronafonds voor maatschappelijke organisaties

31-03-2021 LEMMER – De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in De Fryske Marren getroffen. Het Coronafonds is een noodfonds voor organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen. Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen.

Voor wie is het Coronafonds bedoeld?
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, zoals organisaties op het gebied van welzijn en sportverenigingen, uit gemeente De Fryske Marren. Professionele culturele instellingen die structureel door de gemeente worden gesubsidieerd zijn uitgezonderd van deze regeling.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
De subsidie geldt als een compensatie van het corona-nadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona.

Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van het corona-nadeel.

Hoe werkt het?
Om subsidie uit het Coronafonds aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Bij het invullen moet u onderstaande bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Aanvraagtermijn
U kunt de coronasubsidie tot uiterlijk 1 juli 2021 aanvragen.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie
– De activiteiten van de aanvrager dienen in overeenkomst te zijn met beleidsdoelstellingen van gemeente De Fryske Marren;
– Het corona-nadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan;
– Het corona-nadeel is ontstaan vanaf 15 maart 2020 t/m 31 december 2020.
– Het corona-nadeel is met financiële gegevens (terugval inkomsten, extra uitgaven, compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen) onderbouwd;
– Het corona-nadeel is niet op te vangen vanuit eigen reserves of het aanwenden van de reserve heeft nadelige gevolgen voor de aanvrager;
– Het corona-nadeel brengt het voortbestaan van de aanvrager aantoonbaar in gevaar;
– De aanvrager heeft acties ondernomen om het corona-nadeel zoveel mogelijk te beperken.

Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Coronafonds, dient de aanvraag de volgende informatie te omvatten:

  • Jaarrekening 2020 inclusief ontvangen subsidie (indien van toepassing);
  • Huidige balans van de organisatie;
  • Begroting 2020 (indien van toepassing);
  • Overzicht spaar- en betaalrekening(en);
  • Overzicht van verlies van inkomsten en/of stijging kosten als gevolg van Coronacrisis;
  • Een goede onderbouwing waaruit blijkt dat u het nadeel niet zelf kunt opvangen door bijvoorbeeld het aanwenden van reserves;
  • Een toelichting wanneer het aanwenden van de eigen reserves nadelige gevolgen heeft en/of nodig is voor toekomstige investeringen;
  • Een goede onderbouwing waaruit blijkt dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt door de aangevraagde subsidie.

Aanvraagformulier
Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Bij het invullen moet u bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Aanvraag subsidie Coronafonds