De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is op zoek naar inwoners

06-09-2021 LEMMER – Het gat om inwoners die als lid van deze onafhankelijke adviesraad mee willen denken en praten over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein. Het sociaal domein kent 3 aandachtsvelden: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Kerntaak is het zowel gevraagd als ongevraagd advies geven over beleid dat de gemeente ontwikkelt op deze 3 kerndomeinen. Daarnaast wordt ook advies gegeven op terreinen die hiermee raakvlakken hebben. De ASD vergadert 1 x per maand op een woensdagavond in  Joure.

De ASD telt maximaal 15 leden en bestaat uit 2 werkgroepen, WMmo/Jeugd en Participatie, en heeft een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Ook wordt de ASD ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Op dit moment zijn er 4 vacatures waarvan 3 bij de werkgroep Participatie. Hoewel het streven is om leden aan te stellen die affiniteit, ervaringsdeskundigheid en/of andere relevante deskundigheid hebben op het gebied van Participatie, zoekt de ASD vooral leden die enthousiast in een team een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van het beleid in de breedte. De werkzaamheden bedragen gemiddeld ongeveer 4 uur per week.

Wil je meer weten dan kun je informatie over deze vacatures en faciliteiten die geboden worden, vinden op de website van de ASD De Fryske Marren. Ook is het mogelijk een vergadering van de ASD bij te wonen (deze zijn openbaar). De data en informatie/profiel zijn terug te vinden op www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl of op facebook: Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren.

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in het profiel past dan kun je jouw brief voorzien van curriculum vitae tot en met 24 september 2021 mailen naar info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl. Voor meer informatie kun je bellen met Henk Laros, voorzitter ASD, tel: 0513-431479. De sollicitatiegesprekken zullen eind oktober/begin november plaatsvinden.