De Fryske Marren maakt bezwaar tegen verlenging winningsvergunning ‘Gorredijk’

03-03-2021 LEMMER – In januari is de vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen (waaronder gas) voor het winningsgebied met de naam Gorredijk verlengd. Het gebied ligt voor een groot deel in de oostzijde van onze gemeente. Het college van B&W heeft tegen die verlenging bezwaar gemaakt omdat het college en de gemeenteraad tegen elke vorm van gaswinning zijn.

Niet geïnformeerd
Ondanks dat het winningsgebied ook onze gemeente treft, zijn wij door zowel Vermilion als het Ministerie van Economische Zaken niet actief geïnformeerd over de verlenging. Via de media en een buurgemeente werd het college geattendeerd op de procedure. Met die verlenging blijft het voor Vermilion mogelijk om in het gebied gas te winnen.

Om daadwerkelijk gas te winnen, moeten er nog andere procedures worden doorlopen zoals de omgevingsvergunning, een werkplan winning en een winningsplan. Er zijn op dit moment geen nieuwe plannen bekend bij het college om gaswinning te starten in het gebied, anders dan winningsplan Rottum en Oldelamer. Ook de gemeente Weststellingwerf maakt bezwaar tegen de verlenging van de winningsvergunning.