De Fryske Marren start met proefprojecten rond Wet kwaliteitsborging

11-02-2021 JOURE – De komende maanden gaat gemeente De Fryske Marren proefdraaien met de Wet kwaliteitsborging (Wkb). De gemeente doet dit samen met directbetrokkenen om kennis, inzicht en ervaring op te doen met het werken volgens deze nieuwe wet.

De Wkb hevelt het toetsen van en toezicht houden op de bouwtechnische eisen van nieuwbouwprojecten over van de gemeente naar een onafhankelijke kwaliteitsborger. Het doel van de wet is om de bouwkwaliteit en borging ervan te verbeteren, de positie van de consument te versterken en de faalkosten te verminderen. Door de nieuwe wet komt de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed bouwen nadrukkelijker bij de bouwer te liggen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op de bestaande bebouwing.

Samenwerken in proefprojecten
Bernardus Hoogland, projectmedewerker Wkb bij De Fryske Marren: “Met de proefprojecten kunnen we samen met initiatiefnemers, aannemers, architecten en kwaliteitsborgers ervaringen delen en knelpunten zichtbaar maken. De wet heeft niet alleen invloed op onze manier van werken, maar ook op die van de andere partijen. Daarom is het belangrijk dat we dit samen doen.”

Wethouder Irona Groeneveld: “We hechten er waarde aan dat de overgang op 1 januari 2022 zo soepel mogelijk verloopt. In november van dit jaar verwachten we de eerste resultaten te hebben. Vervolgens kunnen we eventuele knelpunten oplossen voor inwerkingtreding.”

Oproep: meedraaien in een proefproject?
De Fryske Marren zoekt nog een aantal initiatiefnemers (particulieren, bouwbedrijven of adviseurs) die met een concreet bouwplan willen meedoen aan een proefproject. Er zijn vier tot zes plekken beschikbaar in gevolgklasse 1: (recreatie)woningen, woonboten en bedrijfsgebouwen. Als u uw bouwplan hiervoor wilt aanmelden of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Bernardus Hoogland via b.hoogland@defryskemarren.nl. Het voordeel van meedraaien in een proefproject is dat er al geoefend wordt met de situatie zoals deze vanaf 1 januari 2022 is. De Fryske Marren doet een tegemoetkoming in de bouwleges en kosten van een kwaliteitsborger.