Vrijstelling beheer en schadebestrijding opgeschort

11-02-2021 LEMMER – De provincie Fryslân schort met ingang van donderdag 11 februari 2021 de vrijstelling voor verjagen en bestrijding met ondersteunend afschot van de brandgans, kolgans en grauwe gans tijdelijk op. Daarnaast is het niet toegestaan watervogels te verjagen.

Dit is nodig nu door het winterweer het voedsel schaars is en er weinig schuilmogelijkheden zijn voor de dieren. De opschorting zal worden opgeheven wanneer de helft van de grote wateren (grotendeels) vrij is van ijs en er gedurende vier dagen achtereen op minimaal de helft van het Friese grondgebied geen sprake meer is van sneeuw- of ijzelbedekking.