De raad vergadert op 15 en 20 december

12-12-2021 LEMMER – In verband met de maatregelen rond het coronavirus vinden de raadsvergadering en het Petear digitaal plaats.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)
De raad vergadert op woensdag 15 december, 19.30 uur. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.

Petear
Het Petear vindt plaats op maandag 20 december, 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 15 december, 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 20 december na 13.00 uur of er reacties zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 20 december, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.