De raad vergadert op 25 augustus (Petear)

13-08-2021 LEMMER – De raad vergadert op woensdag 25 augustus, 19.30 uur. In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Petear
Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 20 augustus 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 25 augustus na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 25 augustus 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.