Minder stikstofgebruik is beste maatregel tegen ganzenschade’

13-08-2021 LEMMER – Uit onderzoek blijkt dat er een directe link tussen de schade die ganzen aanrichten in landbouwsector en de stikstofbemesting op grasland in de veehouderij te leggen is. In de aanpak om ganzenschade te beperken zou dat meer aandacht moeten krijgen.

“Door hun gebrekkige vertering hebben ganzen gras nodig met veel eiwitten om te overleven. Voorheen nam het eiwitgehalte in gras in de zomer af en trokken ganzen naar het noorden. Door overbemesting en meer stikstof, blijft het percentage eiwitten in het gras nu de hele zomer hoog en blijven de ganzen hier.”

Een tijdelijke oplossing ligt in het aanwijzen van speciale ganzen-opvanggebieden en ganzen-verjaaggebieden. “Dan moet de ruimtelijke structuur worden aangepast en moet het min of meer een verplichting worden voor boeren om percelen als opvanglocatie of jaaggebied voor ganzen te bestemmen.”

Maar een structurele oplossing is er nog niet. Volgens het onderzoek zit het probleem namelijk vooral in het gebruik van te veel stikstof op grasland. “De enige echte oplossing om schade door ganzen terug te dringen is het aanpakken van het stikstofgebruik.”