De raad vergadert op 27 oktober

24-10-2021 LEMMER – De raad vergadert op woensdag 27 oktober om 19.30 uur. De raadsvergadering wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis in Joure. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het alleen niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Petear op 1 en 4 november
Het Petear van 1 en 4 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen.

Petear
Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten Petear 1 november
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 27 oktober 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 1 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 1 november 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Meepraten Petear 4 november
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 1 november 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest donderdag 4 november na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot donderdag 4 november 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.