De weg naar kwijtschelding, weet u die al te vinden?

09-04-2021 LEMMER – Door corona kan het zijn dat er iets veranderd is in uw inkomen of vermogen. Kunt u onze belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting van de woning. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, vermogen en inkomen.

Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen?
Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffhenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting van de woning.

Wilt u weten of u in aanmerking komt?
Ga dan naar: www.defryskemarren.nl/kwijtschelding-aanvragen en vul de checklist in. Op onze website vindt u alle informatie over kwijtschelding. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal) of via info@defryskemarren.nl.

Betalingsregeling
Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente. Neem hiervoor gerust contact met ons op via bovenstaande
contactgegevens. Voor dit onderwerp kunt u vragen naar de kassier. De weg naar kwijtschelding, weet u die al te vinden? Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking proefberekening checklist

Kijk voor meer informatie en de checklist op: www.defryskemarren.nl/kwijtschelding-aanvragen

Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking -> proefberekening -> checklist