Vogelbescherming – Aanvalsplan Grutto

09-04-2021 LEMMER – De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen, voor het te laat is!

Neem het Aanvalsplan Grutto op in het regeerakkoord en red de weidevogels!
– Zorg voor minimaal 30 gebieden van 1000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd.
– Garandeer de boeren in deze gebieden een goed inkomen.

Het Aanvalsplan Grutto in een notendop
– Dertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels
– Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar wordt gemaaid
– Boeren krijgen een goed inkomen door onder andere langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor de melk
– Kosten voor de overheid 35 miljoen per jaar: voor maar 2 euro per Nederlander per jaar redden we de grutto!

Meer weten
Weidevogels nemen, ondanks zware inspanningen van boerenland vogelboeren en vrijwilligers, nog altijd razendsnel in aantal af. We verliezen ze, als de overheid geen regie neemt en veel nadrukkelijker kiest voor een toekomst mét weidevogels. Vogelbescherming werkt samen met tal van boeren, natuur- en landbouworganisaties en vrijwilligers aan een leefbaar platteland. Hoe ze dat doen leest u hier.

Downloads
Aanvalsplan grutto
Samenvatting Aanvalsplan grutto