Derde subsidieronde Sbv opengesteld

22-11-2021 LEMMER – Vandaag is de Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) voor een derde keer opgesteld. In deze derde subsidieronde stelt het ministerie van LNV 30 miljoen euro beschikbaar. Veehouders kunnen 60% subsidie krijgen op hun investeringskosten, met een maximum van 1 miljoen euro in de ontwikkelfase. De derde openstelling sluit op 14 februari 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt een ingediend projectplan op een reeks punten en krijgt daarbij hulp van externe deskundigen. De projectplannen met de meeste punten komen in aanmerking voor subsidie. Er kunnen maximaal 30 punten worden toegekend en om in aanmerking te komen voor steun moet aan een project minimaal 12 punten zijn toegekend. Een project mag internationaal gezien niet eerder zijn uitgevoerd, en de resultaten moeten meetbaar zijn.

Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de twee eerdere openstellingen. Er wordt nadrukkelijk gekeken om een systeem niet leidt tot een afwenteling van emissies, doordat op een andere plek in de stal alsnog emissies plaatsvinden. Verder is er naast het reduceren van emissies, in de beoordeling van aanvragen ook aandacht voor de betekenis van een systeem voor het dierenwelzijn en de brandveiligheid.