‘Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen!’

22-11-2021 LEMMER – Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Echter neemt in Friesland (en in heel
Nederland) de kansenongelijkheid toe. Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een
bepalende rol in de ontwikkeling van kinderen. In het streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor kinderen, gelooft de stichting dat ze met een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep.

Stichting Coôperatiekring Fryslân nodigt jaarlijks een selectie van goede doelen uit om een concreet project
aan de deelnemers van de Coôperatiekring te presenteren. U kunt hierbij denken aan extra taallessen of huiswerkbegeleiding voor kinderen met een taal- of leerachterstand, coaching van ouders om de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van hun kind te vergroten of laptops voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van het minimuminkomen. Na de presentaties van de projecten, wordt door de deelnemers een gezamenlijke keuze gemaakt welk project wordt gefinancierd. De Coôperatiekring nodigt zelf de goede doelen uit. Het is niet mogelijk om
zonder uitnodiging een financieringsaanvraag te doen.

Meedoen aan de Coôperatiekring Fryslân doet u met een donatie vanaf € 1.000,- per jaar. leder jaar beslist u opnieuw of u een volgend jaar meedoet. Met uw deelname wordt uw betrokkenheid een concrete bijdrage aan kansengelijkheid voor kinderen in Friesland.