Sportakkoord keert subsidies uit

23-11-2021 LEMMER – In 2020 is in gemeente De Fryske Marren gestart met een traject om te komen tot een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Verschillende sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke instellingen hebben in een aantal bijeenkomsten de ambities geformuleerd. De ambities komen in het kort hier op neer: Iedereen in de De Fryske Marren kan sporten en bewegen in toekomstgerichte beweeg- en sportinfrastructuur.

Op 18 september 2020 is het lokaal Sport- en Beweegakkoord formeel ondertekend en is de regiegroep aan de slag gegaan om bekendheid te geven aan het akkoord en de aanvragen te beoordelen. Elk jaar kan de regiegroep voor €30.000,- aan subsidies verstrekken aan initiatieven die het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren stimuleren. De regiegroep komt één keer per kwartaal bijeen om de aanvragen te beoordelen.

Criteria waarop de aanvraag getoetst wordt, zijn onder andere:
– Sluit het initiatief aan op de ambities van het sportakkoord
– Is er een concreet plan van aanpak
– Kan het initiatief later zonder bijdrage vanuit het sportakkoord voortgang vinden
– Zijn er meer instanties, verenigingen bij betrokken
– Is er gebruik gemaakt van co-financiering?

Inmiddels zijn er diverse aanvragen binnen gekomen en de regiegroep heeft deze aanvragen onlangs weer getoetst aan de criteria van het Sport- en Beweegakkoord. De volgende subsidies zijn toegekend:
– Tennisvereniging Rottum een bijdrage van €150 voor het organiseren van open dag jeugd;
– TV Joure een bijdrage € 950 voor organisatie ‘Welkom op de Club’;
– €1.550 voor organisatie ‘Zomerweek’ (Sportbedrijf DFM en De Kear). Een toezegging voor drie jaar, een jaarlijkse bijdrage van €7.200 voor opzetten en onderhouden van een digitaal platvorm van het sportaanbod in DFM.
– Een bijdrage van € 8.000 naar project “Spelenderwijs in beweging”.

De volgende keer dat de regiegroep bijeenkomt is 14 januari 2022. Meer informatie, over wat het Sport- en Beweegakkoord inhoudt en hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen, kun je vinden op de website: https://sportbedrijfdefryskemarren.nl/sportakkoord.