Dertien monumentale objecten minder

18-09-2021 LEMMER – Eigenaren objecten waarop de monumentale status op staat konden kiezen of ze dit zo willen laten of niet. Op het moment dat men er voor kiest om de status op te heffen kunnen zij ook geen beroep doen op een bijbehorende subsidie. De eigenaren en andere belanghebbenden hebben hierom de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen. Daarbij is in 13 gevallen de gemeente verzocht om de voorbescherming in te trekken. Het gaat om de volgende adressen:

 • Masterein 11, Idskenhuizen
 • Bramerstraat 14, Idskenhuizen
 • Midstraat 27, Joure
 • Vegelinsweg 38, Joure
 • Boarnswachsterdijk 5, Langweer
 • Oasingaleane 11, Langweer
 • Schoterweg 7, Rotstergaast
 • Snakkerbuorren 12, Rotstergaast
 • Huisterheide 7, Sint Nicolaasga
 • Kerkstraat 7, Sint Nicolaasga
 • Schoolstraat 15, Sint Nicolaasga
 • Slus bij 4, Terherne
 • Strjitwei 8 en 10, Tjerkgaast

Op basis van het vastgestelde beleid, de verordening en de ingediende zienswijzen moet de voorbescherming van de hierboven genoemde bouwwerken worden ingetrokken. De eigenaars zijn diverse malen met een brief geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van het nieuwe beleid en dat haar eigendom kan worden aangewezen kan worden als gemeentelijk monument.