Geen vergunning nodig voor bemesten en beweiden

19-09-2021 LEMMER – Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer heeft landbouwminister Carola Schouten geantwoord dat er geen vergunningesplicht geldt voor beweiden en bemesten. Daarin bevestigd zij de zienswijze van de provincies.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Overijssel. Die stelde dat provincie Overijssel handhavend moet optreden tegen boeren zonder vergunning om te beweiden en bemesten. De zaak was aangespannen door milieuactiegroep MOB. Provincie Overijssel is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Provincies en het Rijk hebben regelmatig overleg over dit onderwerp, laat de minister weten.

Ze vindt dat ook bij gewijzigd gebruik van de gronden er geen vergunningplicht zou moeten gelden. Daarbij is het wel van belang dat sinds die wijziging er niet meer stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaakt wordt.