Doel van 25% biologische landbouw in 2030 is erg ambitieus

24-08-2021 LEMMER – De Raadsconclusies van het Actieplan biologische landbouw zijn tijdens de Europese Raad van landbouwministers op 19 juli unaniem gesteund door de Raad. Tijdens de tafelronde vroegen veel lidstaten, ook Nederland, wel aandacht voor het belang van een goede balans tussen vraag en aanbod. Tevens benadrukte een aantal lidstaten dat het doel van 25% biologische landbouw in 2030 als erg ambitieus wordt ervaren. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

Lidstaten van de Europese Unie gaven tijdens de Europese raad aan dat zij het belangrijk vinden om rekening te houden met de verschillende startposities. Verder zijn innovatie en onderzoek van groot belang in de transitie naar meer biologische landbouw.

Nederland heeft steun uitgesproken voor de Raadsconclusies en de rol die biologische landbouw kan spelen in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Nederland zal een nationale strategie voor biologische productie en consumptie opstellen. Er is ook gewezen op de positieve bijdrage van andere vormen van duurzame landbouw, zoals natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Nederland heeft tijdens de Europese Raad ook zorgen uitgesproken over de mogelijke verzwaring van de uitvoeringslasten bij importcontroles voor biologische producten, wanneer deze verschuiven naar de buitengrenzen van de Europese Unie, zoals de Europese Commissie dat voorstelt.