Doorbraak voor Vismigratierivier

15-01-2022 LEMMER – Precies een jaar geleden startte de bouw van het ‘gat’ – oftewel coupure – in de Afsluitdijk onder de A7.  Deze week is een doorbraak gemaakt tussen bouwkuip zuid aan de IJsselmeerzijde en bouwkuip noord aan de Waddenzeezijde. Een mijlpaal. Nu kunnen de bouwers vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de Vismigratierivier bij Kornwerderzand.

Na de bouw van de coupure wordt een vier kilometer lange slingerende rivier in het IJsselmeer aangelegd. De vissen zwemmen daar in een overgangsgebied van zoet én zout water, zodat ze geleidelijk kunnen wennen. Aan beide kanten van de Afsluitdijk ontstaan brakwatergebieden die bijdragen aan krachtig natuurherstel. De Vismigratierivier is zo ontworpen dat zout water beheerst wordt binnen de rivier.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “Het verbinden van de kuipen is weer een belangrijke stap in dit unieke project. De vis kan er beslist nog niet zwemmen, maar er zit nu echt al een joekel van een gat in de Afsluitdijk.”

Wat is de Vismigratierivier?
De Vismigratierivier is veel meer dan een permanente opening in de Afsluitdijk. Allerlei soorten trekvissen kunnen straks vrij heen en weer zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer. Ze hebben zoet én zout water nodig om zich voort te planten en op te groeien in het achterland. Door de aanleg van dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk, is dat niet of nauwelijks meer mogelijk. Dat is een belangrijke reden waarom het slecht gaat met de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee. De innovatieve Vismigratierivier zorgt ervoor dat de Afsluitdijk straks weer open is voor vis. Uiteraard zonder dat de waterveiligheid in het geding komt. De Afsluitdijk is immers aangelegd om ons te beschermen tegen de kracht van het water.

Samenwerking voor natuurherstel
De Vismigratierivier wordt gerealiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Fryslân en gemeentes Hollands-Kroon en Súdwest-Fryslân). De coupure wordt in opdracht van DNA voor Rijkswaterstaat gemaakt door bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel). Initiatiefnemers van dit project zijn de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. De Nationale Postcode Loterij was één van de eerste financiers en fungeerde zo als vliegwiel van droom naar daad. Inmiddels hebben ook het Waddenfonds, LIFE, Natura2000 en CEF het project omarmd en maken het gezamenlijk mogelijk de Vismigratierivier te realiseren.