Column: Een betrouwbare gemeente

18-01-2022 JOURE – Al jaren bepaalt het CDA wat er gebeurt in de gemeente en heeft zelfs zijn eigen burgemeester. Ohh nee een onafhankelijke burgemeester hebben we en niet verbonden met het CDA, al lijkt het soms wel anders. Een burgemeester die inmiddels al landelijk bekendheid heeft gekregen door een stalkingszaak die breed uitgemeten is in de landelijke media, waarbij de burgemeester faalde in adequaat handelen. Of het jarenlange conflict dat de gemeente heeft met een familie over het transformatorhuisje, waar zij kapitalen aan hebben betaald.

Bij de burgemeester ontbrak hierin ook elke menselijke maat en inlevingsvermogen. Ook in deze coronatijd hebben we de burgemeester niet gezien om onze ondernemers een ‘hart onder de riem’ te steken. Echter is de burgemeester weer recentelijk herbenoemd en dit zorgde voor nogal wat opschudding in onze gemeente, want er zijn vele tegenstanders. Het zou misschien een idee kunnen zijn om inwoners mee te laten kiezen voor een nieuwe burgemeester? Het feit ligt er heen dat we het nu moeten doen met onze burgemeester, maar gelukkig mogen we in maart een nieuwe gemeenteraad kiezen.

Binnen de huidige gemeenteraad is de CDA de grootste partij met 7 zetels, al stonden ze eerst op 8, maar door veel geruzie en gedoe door de nevenactiviteiten van mevrouw Geeske Holtrop, werd zij uit de partij gezet en kwam het CDA op gelijke hoogte met de FNP. De huidige coalitie kwam ook al tot stand door een breuk van het CDA, VVD en de FNP in 2019, betreffende de zandwinning. De FNP was voor de andere twee partijen niet meer betrouwbaar, toen ze tegen de zandwinning stemden. Hierdoor moest er een nieuw coalitieakkoord komen en ging het CDA verder met de VVD, PVDA en Groenlinks. Voor deze nieuwe coalitie was het van belang dat er transparantie en openheid zou komen en ze wilden dat burgers mee gingen denken.

Ik vraag me echter sterk af in hoeverre dit nu echt is gebeurt. Als we alleen al kijken naar de plannen voor ‘It Brusplak’ is er in beginstadium zeker niet gekeken naar het draagvlak. Er werden scenario’s beschreven en de wethouder (PVDA) wil it Brusplak op de plek van de Stuit hebben. De Stuit moet over een aantal jaren worden verbouwd, dus op termijn zou dit goedkoper kunnen zijn, dan een andere optie zoals ’T Haske. Als je alle verhalen online leest over het optreden van de gemeente en de burgemeester is er dan openheid van zaken geweest? En ja dan kunnen we natuurlijk zeggen dat we de negatieve zaken alleen online neerzetten of gaat er echt iets mis in onze gemeente?

Afgelopen woensdag kregen we het draaien van het CDA die plotseling hun amendement over het grondstoffenbeleid, gesteund door een groot aantal partijen, ging wijzigen. De FNP had namelijk een iets ander plan en blijkbaar kwam dit het CDA ook wel goed uit, dus ging het CDA mee met de FNP en liet andere partijen in de steek. Er werd toch wel sterk de indruk gewekt en dit werd ook door een aantal partijen genoemd, dat de CDA dit zou doen met het oog op de verkiezingen. Daarnaast hebben de FNP en CDA, als grootste partijen, elkaar ook echt nodig. Dus hoe komt het een volgende keer uit als de FNP een plan heeft en steun nodig heeft? Waar moeten we op rekenen? Deze twee partijen hebben na de zandwinning veel in onmin geleefd en er is een vertrouwensbreuk, maar ja wat doe je als je elkaar misschien later in het jaar nodig hebt, om een coalitie te gaan vormen? Waar we behoefte aan hebben is, of het nu landelijk of op gemeentelijk niveau is, dat er rekening wordt gehouden met de mensen om ons heen en dat we een betrouwbare overheid of gemeenteraad krijgen. Ik hoop van harte dat deze betrouwbare gemeenteraad er komt in 2022!

Vrouwtje-hak-op-de tak