Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2020 met 40%

24-02-2021 LEMMER – De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 40% gestegen. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan 25% uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Een jaar eerder was dat nog 18%. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur. Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd 45% opgewekt met windmolens 29% met biomassa en 29% met zonnepanelen.

De productie van stroom uit zonnepanelen is in 2020 met 53% toegenomen naar 8,1 miljard kilowattuur. De stijging houdt direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2020 met ruim 3.000 megawatt gegroeid en werd eind vorig jaar geraamd op iets meer dan 10.000 megawatt.

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 29% naar 13,9 miljard kilowattuur. De stijging hangt samen me de uitbreiding van het windmolenpark. Door twee nieuwe, grote parken voor de Zeeuwse kust bij Borssele steeg het opgestelde vermogen op zee met 1.000 megawatt naar 2.500 megawatt. Op land nam de capaciteit van windmolens met bijna 600 megawatt toe tot 4.100 megawatt.

De productie van elektriciteit uit biomassa groeide met 49% naar 9,0 miljard kilowattuur. Elektriciteit uit biomassa wordt geproduceerd door afvalverbrandingsinstallaties via het verstoken van biomassa in energiecentrales en in warmtekrachtinstallaties en door installaties op biogas.