Energieverbruik met 3 procent gedaald

07-04-2021 JOURE – Het energieverbruik in ons land is in 2020 verder gedaald. Voor het eerst sinds 1992 is het totale energieverbruik onder de 3 000 petajoule uitgekomen. Een van de redenen is de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Verbruik motorbrandstoffen sterk gedaald
De verkoop van motorbrandstoffen voor het wegverkeer nam sterk af tijdens de lockdowns in 2020. Gemiddeld werd afgelopen jaar 14 procent minder motorbenzine en 12 procent minder diesel verkocht. Het vrachtverkeer rijdt op diesel en werd minder geraakt door de lockdowns. Een uitschieter naar beneden was april, toen de afzet van benzine 41 procent en die van diesel 25 procent lager was dan in april 2019.

Hogere productie in chemische industrie
De petrochemie in Nederland heeft afgelopen jaar geen last gehad van de lockdowns. De productie van chemische producten zoals etheen en propeen is met 14 procent gestegen ten opzichte van 2019, toen enkele fabrieken wegens onderhoud stil hebben gelegen. De productie in 2020 was nagenoeg gelijk aan die in 2017 en 2018.

Minder kolen bij elektriciteitsproductie
De inzet van aardgas bij elektriciteitscentrales is verder toegenomen. Omdat de CO2-prijs in 2020 verder is gestegen, is meer elektriciteit geproduceerd uit aardgas en uit hernieuwbare bronnen dan uit andere conventionele bronnen zoals steenkool. Het verbruik van kolen was in 2020 ruim 33 procent lager dan het jaar ervoor.