LTO – Meer aandacht voor impact van predatoren op weidevogels

07-04-2021 LEMMER – Boeren willen dat het aantal weidevogels in Nederland op peil blijft. Toch neemt het aantal weidevogels de laatste jaren af. Dit komt onder andere door roofdieren. LTO Noord roept provincies op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.

Eén van de dingen die boeren doen is het gebruik van metalen pannen die bij het bemesten met sleepslangen als een helm over de nesten worden geplaatst. Daarnaast is het gebruikelijk dat de  nesten van weidevogels tijdens bewerking van de akkerbouw- of maispercelen tijdelijk worden verplaatst.

Ook wordt er tijdens het maaien van binnen naar buiten gewerkt om dieren en vogels naar omliggende percelen te drijven. Er zijn ook boeren die het maaien uitstellen, om de nesten veilig te houden. Sommige boeren investeren in plasdraspompen en zaaien kruidenrijke mengsels in om daarmee de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren.

De laatste decennia zorgen roofdieren voor een grote vermindering van eieren en weidevogels. Deze waarneming wordt door onderzoek ondersteund.  LTO Noord roept provincies daarom ook op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.