Essay – Maak van Fryslân en Zeeland bestuurlijke pionierprovincies

06-03-2021 JOURE – Essay prof. dr. Van den Berg en dr. Lelieveldt: maak van Fryslân en Zeeland bestuurlijke pionier provincies De tijd is rijp voor een serieus onderzoek naar een andere organisatie van het regionale bestuur. Fryslân en Zeeland zijn bij uitstek geschikt als experimenteer-provincies waarbij taken zoveel mogelijk onder de hoede komen van het provinciebestuur.

Dit is een van de conclusies van het wetenschappelijke essay ‘Zo kan het wél. Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland’ van prof. dr. Caspar van den Berg van de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden en dr. Herman Lelieveldt van de University College Roosevelt in Middelburg, dat woensdag 4 maart gepresenteerd is in op de provinciehuizen in Zeeland en Fryslân.

Het essay komt voort uit de samenwerking van Fryslân en Zeeland, een samenwerking die aangemoedigd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Fryslân en Zeeland hebben qua aard en schaal veel overeenkomsten. Beide liggen buiten de Randstad, kampen met uitdagingen op gebieden als onderwijs, wonen, krimp, verzilting, verdediging tegen het water en energietransitie. Ook bestuurlijk zijn er ook gelijkenissen: ze hebben één waterschap, een beperkt aantal gemeenten en een Veiligheidsregio waarvan de grens samenvalt met die van de provincie.

Lees hier het essay met nawoord van de commissarissen fan Fryslân en Zeeland.