Fors hogere prijs bij transacties van bouwland in derde kwartaal 2021

29-10-2021 LEMMER – Bij transacties van agrarische grond in het derde kwartaal bedroeg de prijs gemiddeld 67.100 euro per hectare. Dat is 5,6% hoger dan in het tweede kwartaal van 2021, en 5,5% boven de gemiddelde grondprijs over heel 2020. In het derde kwartaal van 2021 is 5.500 hectare  landbouwgrond verhandeld

Met name bij aankopen van bouwland werd in het derde kwartaal een hogere prijs betaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal was de prijs 8% hoger. Per hectare werd 75.600 euro betaald. Dat is 5% boven de gemiddelde prijs over heel 2020.

De prijs die voor grasland werd betaald was in het derde kwartaal 1% hoger en bedroeg 60.000 euro per hectare. Dat is 3% hoger dan de gemiddelde prijs over 2020. Voor snijmaisland werd in het derde kwartaal gemiddeld 67.300 per hectare betaald, 1% meer dan in het tweede kwartaal.

In het derde kwartaal van 2021 werd 17% meer grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,77%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.