Forse hogere coronasteun bij omzetverlies voor boeren en tuinders

22-01-2021 LEMMER – Het kabinet heeft donderdag 21 januari nieuwe coronasteunmaatregelen aangekondigd. Er komt onder andere extra steun voor boeren en tuinders in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bovenop de generieke verhoging van deze regeling. Voor de land- en tuinbouw wordt een extra opslag van 21% bovenop het vaste lastenpercentage ingevoerd.

De bestaande steunmaatregelen sloten vanwege de specifieke kenmerken van land- en tuinbouwbedrijven niet altijd goed aan. In de huidige regeling TVL werd gesteld dat in de bedrijfsvoering van boeren en tuinders circa 20% naar vaste lasten gaat. Dat percentage ligt in werkelijkheid hoger. Het kabinet komt hieraan tegemoet met een vaste lasten percentage van 41% voor de land- en tuinbouw.

Verder sloot het maximumbedrag van 90.000 euro TVL-tegemoetkoming per kwartaal niet aan bij de bedrijfseconomische situatie van veel mkb-bedrijven. Dit bedrag wordt nu verhoogd naar  330.000 voor bedrijven tot 250 medewerkers, en 400.000 voor grotere bedrijven. Hoewel bedrijven in de land- en tuinbouw, vanwege Europese regels niet meer steun dan  100.000 mogen ontvangen gaat het kabinet het mogelijk maken dat ook de land- en tuinbouw een beroep kan doen op deze verruiming.

 De vergoeding van omzetverliezen boven de omzetdrempel wordt bovendien van een staffel van 50% tot 70% omgezet in een vast percentage van 85%. Dit betekent een fors hogere vergoeding, zeker als het omzetverlies net boven de drempel uitkomt.

De omzetverliesdrempel voor het kunnen aanvragen van de TVL-vergoeding blijft 30%. In verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de kalverhouderij, liggen de omzetverliezen bij veel ondernemers al bijna een jaar net onder die drempel. Men kan dus geen aanspraak maken op de TVL-regeling. De situatie wordt daar steeds nijpender, LTO Nederland heeft daarom gepleit voor het verlagen van de drempel naar 20%. Dit is niet gebeurd.