Forum voor Democratie doet mee aan verkiezingen

30-12-2021 LEMMER – Niet alleen doet Forum van Democratie mee aan de verkiezingen van gemeente De Fryske Marren maar doen zij ook mee in drie andere gemeenten. Hier gaat het om gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden en Sûdwest Fryslân. De Partij geeft aan niet meer gronden beschikbaar te willen stellen voor zonneweides en voor windmolenparken.

In een reactie laat Burgerpartij De Fryske Marren weten al langer met de onderwerpen bezig te zijn die Forum aan de orde wil stellen. Zo ook het idee om geen agrarische gronden meer beschikbaar te stellen aan dergelijke initiatieven tenzij alle daken zijn gevuld met zonnepanelen. Daarnaast is de Burgerpartij De Fryske Marren ook voor het instellen van (lokale) referenda.

Een verschil is ook dat de Burgerpartij De Fryske Marren geen extra Asielzoekers centra wil openen tenzij het nodig is en op een eventuele andere geschiktere locatie. Het forum geeft aan hier geen boodschap aan te hebben en asielzoekers zonder pardon de rug toe te keren…

Wordt vervolgt…