Fosfaatbank voor melkveehouderij zal in 2022 worden opgengesteld

23-01-2022 LEMMER – Minister Staghouwer van LNV heeft het streven om nog dit jaar de fosfaatbank voor de melkveehouderij open te stellen, zodat melkveehouders die een ontheffing ontvangen, daarvan per 1 januari 2023 gebruik kunnen maken. De minister wil de fosfaatbank benutten voor grondgebonden bedrijven, waarbij de kans voor toekenning aan jonge landbouwers wordt verdubbeld. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste bij openstelling van de fosfaatbank zijn:

  • De fosfaatbank moet de grondgebondenheid bevorderen. Niet grondgebonden bedrijven kunnen geen aanspraak maken op de fosfaatbank;
  • Uit de fosfaatbank worden geen fosfaatrechten verkregen, maar slechts niet verhandelbare rechten in de vorm van ontheffingen voor een maximale periode van 5 jaar. Daarna gaan de ontheffingen terug naar de fosfaatbank;
  • Een vrijstelling of ontheffing wordt alleen gegeven voor milieudoelstellingen die verder gaan dan die welke op grond van de voor de betrokken ondernemingen verplichte normen zouden zijn bereikt;
  • De ontheffingen worden toegekend via een loterijsysteem, waarbij de kansen voor toekenning voor jonge landbouwers worden verdubbeld;
  • De vanuit de fosfaatbank toegekende ontheffingen kunnen niet worden gebruikt om de productie te rechtvaardigen, die voorheen onder reguliere verhandelbare fosfaatrechten viel.

Staghouwer ziet de fosfaatbank niet als een instrument om knelgevallen tegemoet te komen. De fosfaatbank is een milieumaatregel ter bevordering van de grondgebondenheid en het stimuleren van jonge landbouwers in Nederland.