Fries Sociaal Planbureau organiseert TakomstLabs workshop

14-03-2022 LEMMER – De TakomstLabs zijn workshops rondom vier uitdagingen voor Fryslân. In deze workshops gaan we samen actief aan de slag met integrale toekomstverkenning. 

Workshops rondom de uitdagingen voor Fryslân
U kunt zich opgeven voor 2 van de volgende TakomstLabs:

  1. Armoede anders bekeken
  2. Economische veerkracht
  3. De kansen van vergrijzing
  4. De strijd om de ruimte

Zie de bijlage voor een uitgebreide toelichting van de verschillende workshop. Het programma zal plaatsvinden in Leeuwarden (locatie volgt).

Programma
Het middagprogramma vindt plaats op locatie in Leeuwarden:
13:00 Inloop 
13:30 Workshopronde 1 
15:00 Pauze (koffie en thee) 
15:30 Workshopronde 2 
17:00 Einde  

Aanmelden
Meld je aan door een mail te sturen naar info@fsp.nl, maar daarbij de volgende gegevens:

  • uw naam  
  • keuze workshopronde 1 
  • keuze workshopronde 2

Het overzicht van de takomst Labs is te vinden via deze link