Friese bedrijven investeerden ongeveer 160 miljoen in milieu

20-10-2021 LEMMER – In 2020 hebben Friese bedrijven 160,5 miljoen euro in milieuvoorzieningen geïnvesteerd. Dat is een kleine 70 miljoen euro meer dan in 2019. Milieu-investeringen maakten 14,4% uit van de totale investeringen van bedrijven in 2020. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over de milieu-investeringen door bedrijven.

Van de totale milieu-investeringen door bedrijven is bijna 94% besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.

Voor een betere waterkwaliteit is 6,4 miljoen euro uitgegeven in 2020, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Verder is 2,4 miljoen euro besteed aan het tegengaan van bodemverontreiniging, 675 duizend euro aan het beperken van geluidhinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap en 300 duizend euro aan het verwerken van afval.