Friese vaarten weer klaar voor de toekomst

16-11-2020 LEMMER – Er wordt gestart met de aanleg van natuurvriendelijke, luwe oevers langs tien vaarten in Fryslân. In totaal worden ruim 15 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiermee wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt en de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Door het verbreden van de vaarten creëren we extra waterberging. Zo is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Het gaat om delen van de Linde, Tsjonger (2 x), Nije Swemmer, Stoppelsoal (ten noorden van Burgumer Mar), Van Harinxmakanaal en Streamkanaal (oost). De aanleg in de De Lits en Kúkhernsterfeart start in 2021. Deze vaarten krijgen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.

Biodiversiteit
Door de verbreding van de vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene kant, het andere jaar aan de andere kant van de vaart. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

Kosten
De totale begrote kosten voor het project Boezemkanalen bedragen 3,2 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân.