Friese vrouw kiest het minst vaak voor ruggenprik

21-01-2021 LEMMER – Vrouwen in Friesland kiezen relatief het minst vaak voor een ruggenprik tijdens de bevalling. Het gaat hierbij om de zogenaamde epidurale ruggenprik. Van 2015 tot en met 2019 koos slechts 13,5 procent van de Friese vrouwen voor epidurale pijnstilling tijdens hun bevalling. In Limburg is de vraag naar een ruggenprik het hoogst: hier kiest ruim 27 procent van de vrouwen voor de prik. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van Perined. 

Toename aantal ruggenprikken
Tijdens de ruim 840 duizend bevallingen die van 2015 tot en met 2019 plaatsvonden in Nederland, koos 20,1 procent van de vrouwen voor een ruggenprik. Dit is een stijging ten opzichte van 2010, toen dit percentage op ongeveer 16 procent lag.  

Forse provinciale verschillen 
Op provinciaal niveau zijn er grote verschillen wat betreft de keus voor epidurale pijnstilling bij de bevalling. In Limburg is de vraag ernaar met 27,2 procent het grootst. Ook in Noord-Brabant (26,4 procent) en Groningen (21,5 procent) is de vraag relatief groot. Friesland kent met 13,5 procent het laagste percentage vrouwen dat kiest voor een ruggenprik. Ook in Noord-Holland (15,7 procent) is de vraag relatief klein ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  

Meeste ruggenprikken bij eerste bevalling 
Vrouwen die bevallen van hun eerste kind kiezen het vaakst voor de ruggenprik. In 2019 werd hiervoor gekozen tijdens bijna een derde (32,7 procent) van de eerste bevallingen. Een forse stijging ten opzichte van 2010: toen dit nog op 24,1 procent lag. Bij het tweede of het daaropvolgende kind liggen de percentages aanzienlijk lager: slechts 11,0 procent van de vrouwen koos in 2019 bij een latere bevalling voor een ruggenprik. In 2010 was dit nog 9,0 procent.    

Geen eigen risico
De epidurale ruggenprik wordt gezien als de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling, met geringe kans op complicaties. De prik kan in principe op elk moment tijdens de bevalling worden toegediend. De epidurale ruggenprik wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vrouwen die kiezen voor deze pijnstilling betalen hiervoor geen eigen risico.

Meeste vrouwen bevallen in ziekenhuis
In Friesland werden van 2015 tot en met 2019 ruim 29 duizend kinderen geboren: 80,1 procent hiervan werd geboren in het ziekenhuis. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 84,4 procent. In 2019 vond 81,6 procent van de bevallingen plaats in het ziekenhuis, een stijging ten opzichte van 2015: in dit jaar werd 79,9 procent van de kinderen in het ziekenhuis geboren. Van de Friese vrouwen die in het ziekenhuis bevielen, koos 16,8 procent voor een ruggenprik. Landelijk was dit 23,9 procent.