Schade jaarwisseling 2020-2021

21-01-2021 JOURE – De afgelopen jaarwisseling is geëvalueerd. Op het incident na bij Hotel Anne-Klare in Joure en nog een paar kleinere incidenten, is de jaarwisseling rustig verlopen. Er zijn geen gewonden gevallen en verreweg de meeste mensen hebben zich aan de regels gehouden. Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Ook dit jaar, ondanks het landelijke vuurwerkverbod. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er voor ruim € 15.000,- aan schade geconstateerd: dit is evenredig aan vorig jaar. Er zijn met name verkeersborden vernield. Een meer gedetailleerd totaaloverzicht vindt u hieronder (zie download onderaan deze tekst).

Vooral schade aan verkeersborden
Verkeersborden hebben het meeste schade geleden rondom de jaarwisseling. De kosten om een bord te vervangen zijn gemiddeld € 150,-. Daarnaast is er schade geconstateerd aan het asfalt bij de skatebaan in Balk en in de bestrating op een plek in Echtenerbrug. Ook zijn er enkele prullenbakken vernield.

Het preventief eerder afsluiten van de ondergrondse containers leek zijn vruchten af te werpen: voor het eerst dit jaar is er geen enkele ondergrondse container vernield. Voor het preventief weghalen en later terugplaatsen van vuilnisbakken, het afsluiten van de ondergrondse containers en het inventariseren van de schade(s) zijn ook kosten gemaakt.

Kosten straatkolken van jaarwisseling 2019-2020
Daarnaast worden er ieder jaar straatkolken vernield doordat er knalvuurwerk in putten wordt gegooid. In het totaaloverzicht 2020-2021 zijn de kosten opgenomen van kapotte straatkolken van de voorgaande jaarwisseling. Na de jaarwisseling van 2019-2020 moesten we 75 straatkolken repareren of vervangen. Dit is minder dan de voorgaande jaarwisseling. De totale kosten hiervan bedragen ruim € 19.000,-. Dit bedrag is uitgeven voor de schade waarvan de herstelwerkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd als gevolg van oud en nieuw 2019-2020.

Schade straatkolken pas eind 2021 bekend
We hebben de kosten van schade aan de straatkolken uit 2020 meegenomen in het overzicht van de schade jaarwisseling 2020-2021, omdat we nu nog niet precies kunnen aangeven wat het vervangen van de kolken voor dit jaar gaat kosten. Dit wordt pas zichtbaar in de loop van 2021, omdat we hierbij afhankelijk zijn van de meldingen die wij gedurende het jaar binnenkrijgen. Deze kosten zullen wij meenemen in het overzicht van de jaarwisseling 2021-2022.

Herstelwerk
De komende maanden wordt alle schade zoveel mogelijk hersteld. Eerst vervangen we de verkeersborden. Daarnaast vervangen of herstellen we de afvalbakken, het asfalt in Balk en de bestrating in Echtenerbrug.