Fryslân en Drenthe sterkste afname werkenden

08-12-2020 JOURE – In Fryslân en Drenthe nam de nettoarbeidsparticipatie in het derde kwartaal van 2020 het sterkst af ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik van financiële regelingen door bedrijven is in deze twee provincies het laagst. Ongeveer 40 procent van de Friese en Drentse ondernemers met twee of meer werkzame personen had een steunmaatregel. In alle provincies liep de werkloosheid op en kromp de economie in het derde kwartaal. Dit blijkt uit de publicatie Regionale Economie 2019.

Minste gebruik financiële steunregelingen in Fryslân en Drenthe
In Fryslân en Drenthe daalde de nettoarbeidsparticipatie relatief gezien het meest, terwijl bedrijfsvestigingen daar in verhouding het minst gebruik maakten van de financiële steunregelingen. In de andere provincies was het gebruik van steunregelingen hoger, maar viel dat niet samen met een minder sterke krimp van de nettoarbeidsparticipatie. Zo hadden relatief de meeste bedrijfsvestigingen in Noord-Holland een regeling, terwijl in deze provincie de afname van de nettoarbeidsparticipatie bijna vergelijkbaar was met die in Drenthe en Fryslân.