Fryslân haalt flinke coronasteun binnen voor cultuur

03-02-2021 LEMMER – Er komt bijna 1,4 miljoen euro naar Fryslân als steun voor culturele instellingen. Binnenlandse Zaken stelt het bedrag beschikbaar voor primair provinciaal gesubsidieerde instellingen.

Het geld is bedoeld als compensatie voor geleden coronaschade. De provincie Fryslân maakte een inventarisatie over de schade in het eerste half jaar tot 1 juni van 2020 en raamde die op 1.396.319,- euro. BZK kende dat volledige bedrag toe.

De culturele instellingen in Fryslân kregen zware financiële klappen te verduren nadat corona alle activiteiten nagenoeg op slot gooide. Musea gingen tijdelijk dicht en konden daarna veel minder bezoekers ontvangen. Festivals en voorstellingen konden niet doorgaan. Daardoor liepen zij forse inkomsten mis. Een deel van de Friese culturele instellingen kon rechtstreeks op steun rekenen van het ministerie van OCW maar een groot deel niet.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes maakte zich in Den Haag sterk om ook die coronaschade vergoed te krijgen. De culturele sector is in Fryslân van wezenlijk belang. Voor de leefbaarheid, voor het toerisme, voor de economie. Ze drukt een flinke, positieve stempel op ons imago als provincie. Dan denk ik niet alleen aan grote evenementen als Oerol of Welcome to the Village, die internationale uitstraling hebben. Ik denk ook zeker aan de vele Friese instellingen: de vele kunstorganisaties, de Iepenloftspullen, de musea en de harmonie, fanfare en brassbands, om maar een paar te noemen. Ik ben heel blij met deze erkenning van de minister.

De provincie verdeelt het toegekende bedrag over de provinciale instellingen.