Fryslân maakt Agenda 2021 voor Voeding en Gezondheid

30-10-2020 LEMMER – De provincie Fryslân werkt aan een visie en aanpak om meer mensen gezonder te laten eten en leven. Zeker in deze tijd laat Corona zien hoe belangrijk dit is. In Fryslân zijn al veel mensen actief om dit thema onder de aandacht te brengen. 

Er is een Friese Voedselbeweging, een manifest ‘Sûn iten fan sûne grûn’ van de Friese Burgertop, er wordt gewerkt aan Friese Bloeizones, er zijn mooie initiatieven rond school- en wijktuinen. Ook zijn inmiddels 108 scholen in Fryslân “Gezonde School” geworden. Er zijn activiteiten opgezet onder de vlag van “Jong Leren Eten” en “Dutch Cuisine”. Beide initiatieven zetten zich in voor meer bekendheid met gezond eten en het belang van een gezondere aarde. De provincie Fryslân heeft de afgelopen jaren aandacht gegeven aan de Voedseltransitie met ondersteuning van de World Food Week, Streekweek, Soil Food Week en Festival B.

Samen met Friese gemeenten werkt de provincie nu aan een visie en aanpak om meer mensen gezonder te laten eten en leven. De provincie heeft daarom opdracht gegeven aan Vroom’s Communicatie om een Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid 2021 op te stellen, samen met diverse partners en netwerken.

Deze samenwerkingsagenda zal bestaan uit een overzicht van bestaande initiatieven, plannen/agenda voor 2021 en aanbevelingen voor de toekomst en kansen voor Voedsel & gezondheid voor inwoners en ondernemers.

Met deze agenda beoogt de provincie Fryslân:

  • extra aandacht te creëren voor voeding in relatie tot gezondheid;
  • het zichtbaar maken van de bestaande initiatieven voor voeding en gezondheid;
  • het onderling versterken en meer samenwerken van verschillende initiatieven;
  • efficiëncy in subsidies hiervoor.

De agenda wordt in het voorjaar van 2021 gepresenteerd.