Prijs bij transacties agrarische grond 2,1% lager in derde kwartaal 2020

30-10-2020 JOURE – De gemiddelde prijs bij transacties van agrarische grond in Nederland is in het derde kwartaal van 2020 met 2,1% gedaald tot 60.700 euro per hectare. De prijs bij transacties van grasland nam met 3,6% af tot 55.500 euro per hectare. Voor een hectare bouwland werd gemiddeld 69.600 euro betaald. Daarmee bleef de gemiddelde transactieprijs onveranderd ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De gemiddelde prijs die voor snijmaisland werd betaald daalde met bijna 3% tot 63.600 euro per hectare.

In het 3e kwartaal van 2020 is in totaal 4.700 hectare landbouwgrond verhandeld, 100 hectare meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Gemeten over de laatste 4 kwartalen is in totaal 29.900 hectare grond in andere handen overgegaan, 4,5% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedroeg 1,65%, tegen 1,73% in dezelfde periode het jaar daarvoor.