Fryslân wil ook kansen waterstof verzilveren

30-10-2020 LEMMER – Noord-Nederlandse bedrijven en overheden investeren gezamenlijk 9 miljard euro om waterstof als duurzame energiebron op grote schaal in te zetten. Vandaag presenteerden zij hun investeringsplan waterstof Noord-Nederland, dat moet zorgen voor een leidende positie in Europa. Fryslân steunt het plan, maar ziet voor zichzelf vooral kansen in andere energie-opwekkers.

Als één van de partijen in het investeringsplan wil Fryslân de kansen voor waterstof in eigen provincie verzilveren. Die kansen liggen in Fryslân echter anders dan bij de buurprovincies. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleinschalige toepassingen van waterstof hier het meest geschikt zijn. Dit past bij de Friese aanpak in de energietransitie: lokaal en voor en door de Friezen zelf. In lijn met het Noord-Nederlandse investeringsplan komt Fryslân met een plan om de waterstofprojecten in kaart te brengen en te realiseren. Dat moet begin volgend jaar klaar zijn.

In de overgang naar schone energie zijn er in Fryslân grotere kansen voor warmtewinning uit water (aquathermie) en biogas. Bijvoorbeeld in Heeg, waar vergevorderde plannen zijn om alle woningen van het dorp te verwarmen met warmte uit de Hegemer Mar. Daarom wil de provincie daar de komende jaren voor gaan. Dit past beter bij het landschap, de cultuur en het agrarische karakter. Uiteindelijk moeten alle vormen van schone energie leiden tot het afscheid nemen van steenkool, aargas en olie.